DEN HAAG - Het Functioneel Parket heeft een eerder ingediende tuchtklacht tegen accountantskantoor Deloitte ingetrokken. De klacht werd in november 2006 ingediend bij de Raad van Tucht wegens de rol die Deloitte speelde rondom de boekhoudfraude bij supermarktconcern Ahold.

 Dat maakte het Functioneel Parket woendag bekend.

De klacht is ingetrokken omdat de betreffende accountant een berisping heeft gekregen van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een andere, soortgelijke tuchtzaak. Het Parket wees er verder op dat de betreffende accountant zijn vak inmiddels niet meer uitoefent en dat hij ziek is.