AMSTERDAM - Voor het tweede kwartaal 2009 is het percentage heffings- en invorderingsrente drastisch verlaagd tot 3,5 procent. Sparen bij de Belastingdienst is daardoor niet meer zo aantrekkelijk.

Wie belasting moet betalen, is in veel gevallen heffingsrente verschuldigd. Krijgt iemand belastinggeld terug, dan ontvangt hij daarover heffingsrente.

Het percentage van deze heffings- en invorderingsrente was de laatste jaren relatief hoog. Het kwam dan ook geregeld voor dat een belastingplichtige een (te) hoge voorlopige aanslag vroeg om later van de fiscus de teveel betaalde belasting terug te krijgen met als bonus de (hoge) heffingrente.

Renteverlaging

Deze rente was in het eerste kwartaal van dit jaar nog 4,9 procent. Een percentage dat men op de meeste reguliere spaarrekeningen niet zult ontvangen. De verlaging van het rentepercentage maakt het sparen bij de Belastingdienst minder aantrekkelijk. Er zijn volop reguliere spaarrekeningen die een hogere rente geven dan 3,5 procent.

De exacte reden voor het verlagen van de rente heeft Financiën niet gemeld. Mogelijkerwijs verwacht men een groot bedrag aan heffingsrente te moeten vergoeden over negatieve (nadere) voorlopige aanslagen, die het gevolg zijn van de economische crisis.