DEN HAAG - In 2008 zaten 119.000 mensen langer dan een jaar werkloos thuis. Dat zijn er 27.000 minder dan in 2007. Vooral ouderen en mensen met een middelbare opleiding profiteerden van de daling.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. In totaal waren vorig jaar ruim 300.000 mensen werkloos, 180.000 minder dan in 2005. Aanvankelijk daalde in de periode van 2005 tot 2008 vooral het aantal mensen die nog niet zo lang werkloos waren. Maar vanaf 2007 nam het aantal langdurig (langer dan een jaar) werklozen sterker af dan het aantal mensen dat nog maar kort zonder werk zat.

Tot de langdurig werklozen behoorden in 2008 vooral mensen tussen 45 en 65 jaar. Onder hen was de daling vorig jaar ook het sterkst. Het aantal jongeren (tot 25 jaar) die langdurig werkloos thuis zitten, veranderde nauwelijks. Dat waren er in 2008 circa 10.000, evenveel als in 2007.