DEN HAAG - Nederland hoopt dat de economische wereldtop G20 in Londen donderdag een oproep doet aan internationale bankiers om de bonussen en beloningen te matigen.

Minister Wouter Bos van Financiën zei dinsdag in de Tweede Kamer dat hij vanuit Londen een vergelijkbaar appel aan bankiers wil als wat hij maandag afsprak met de Nederlandse financiële sector.

Hoe groot de kans is op een dergelijke oproep tot matiging is nog onduidelijk. "De onderhandelingen en besprekingen daarover zullen tot op het laatste moment doorgaan", aldus Bos. Hij is samen met premier Jan Peter Balkenende op de G20-top.

Scepsis
Bos is het gedeeltelijk eens met de scepsis over de uitkomsten van de G20-top, al is er volgens hem de afgelopen maanden wel degelijk vooruitgang geboekt. "Internationaal is er erg veel tijd nodig om zaken verder te krijgen. We moeten details invullen, we moeten zorgen voor breed draagvlak en dan wil het er op een afstand wel eens uitzien of het heel langzaam gaat."

Goed gaat het volgens Bos bijvoorbeeld bij het toezicht op financiële instellingen. "Nu al is duidelijk dat het toezicht dekkend moet zijn voor het hele systeem. Dat er geen regelvrije zones zijn voor hedgefondsen of private equity. Dat is enorme vooruitgang."

Vrijhandel
Maar de PvdA-minister is teleurgesteld over het vrijmaken van de wereldhandel, een van de goede voornemens van de vorige G20-top in november in Washington. Zowel vanuit de Verenigde Staten als vanuit Europa werden protectionistische plannen gelanceerd. Bos verwacht dat de G20 zich eensgezind zal uitspreken tegen protectionisme.

"Maar dat is geen garantie dat het dan ook niet meer gebeurt. Het hangt af van ons aller discipline om elkaar er op aan te spreken", aldus de minister. Juist Nederland is met zijn open economie gebaat bij een vrije wereldhandel. Bos grapte tegenover de Kamer dat hij staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) zal vragen nooit meer te pleiten voor vakantie in eigen land.