DEN HAAG - Tandartsen moeten experimenteren met het zelf bepalen van hun prijs. Doel is dat de klant beter kan beoordelen welke kwaliteit een tandarts biedt en welke prijs hij of zij daarvoor in rekening brengt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daartoe dinsdag geadviseerd. De organisatie bepleit dat het experiment ingaat in 2011 en vijf jaar duurt.

De minister van Volksgezondheid Ab Klink beraadt zich op het voorstel, net als het parlement. De verwachting is dat het advies wordt overgenomen.

De overheid wil meer concurrentie invoeren in de zorg, zodat artsen en bijoorbeeld tandartsen worden aangemoedigd goede kwaliteit te leveren voor een goede prijs. Op die manier kunnen de premies die burgers moeten betalen voor ziektekosten, zo laag mogelijk worden gehouden.