BRUSSEL - Tankstations moeten meer schadelijke benzinedampen opvangen die vrijkomen bij het tanken. Ze moeten voortaan 90 procent van de dampen opvangen in plaats van de huidige 75 procent, stelde de Europarlementscommissie voor Milieu dinsdag.

Europarlementslid Lambert van Nistelrooij (CDA) verzet zich tegen de aanscherping tot 90 procent. Hij vindt het onrealistisch. Wel kan hij instemmen met 85 procent opvang, wat de Europese Commissie had voorgesteld.

Een meederheid van liberalen en socialisten steunt de aanscherping tot 90 procent wel. De Britse liberaal Chris Davies zegt bewust zo hoog te hebben ingezet, om bij onderhandelingen later toch op 85 procent te kunnen uitkomen.

Benzeen
Bij het tanken komt veel benzeen in de lucht. Dat veroorzaakt kanker en smog. "Ons voorstel zal de gezondheid van Europeanen verbeteren", stelde EU-commissaris Stavros Dimas (Milieu) bij de presentatie van zijn voorstel in december.

Plan is dat de verbeterde opvang verplicht wordt bij nieuwe tankstations. Ook als een station verbouwt, moet het de dampen gaan opvangen. Uiteindelijk moeten alle grote tankstations de apparatuur hebben in 2020.