AMSTERDAM - Het ministerie van Economische Zaken heeft de openstellingsperiode en het maximumaantal innovatievouchers voor 2009 bekend gemaakt. Voor zowel kleine als grote innovatievouchers kan de ondernemer zijn aanvraag indienen van 31 maart tot en met 31 december 2009.

Het ministerie heeft 26,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor in totaal 3.500 grote en 3.500 kleine innovatievouchers. Kleine vouchers hebben een waarde van 2.500 euro, de grote vertegenwoordigen een waarde van 7.500 euro. Aan de grote voucher moet de aanvrager zelf 2.500 euro bijdragen.

Aanvragen kunnen dit jaar voor het eerst ook elektronisch worden ingediend. De vouchers hebben als doel de kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. Met een innovatievoucher kunnen mkb'ers kennis inkopen bij publieke kennisinstellingen en grote bedrijven die veel aan Research & Development doen.

Regels
Kleine vouchers voor een kennisoverdrachtproject worden niet verstrekt aan ondernemers die:

    * op grond van de pilotregelingen 2004 en 2005 reeds een voucher hebben ontvangen;
    * op grond van de regelingen 2006 of 2007 reeds een kleine of grote voucher hebben ontvangen;
    * op grond van de Regeling LNV-subsidies reeds een voucher hebben ontvangen;
    * een kleine voucher voor een octrooiaanvraag hebben ontvangen in 2008.

Digitaal
Nieuw dit jaar is dat er gebruik wordt gemaakt van de Digitale Innovatievoucher Applicatie, kortweg DIVA. Met deze applicatie wordt een aanvraag direct verwerkt en ontvangt de ondernemer per omgaande bericht over zijn voucher.

Voor DIVA wordt gebruik gemaakt van DigiD voor Bedrijven, die ondernemers kunnen aanvragen bij de Kamer van Koophandel.