Het hagelt slecht nieuws. Waarom dan toch geen grote ongerustheid?

Door Grimbert Rost van Tonningen | PlusPost, opiniekrant voor sociaal liberalen en ondernemers

Nederland heeft nog weinig last van de kredietcrisis!  Uit een recent onderzoek van Intomart blijkt dat 'Nederlanders vooral inzitten over criminaliteit en veiligheid (38 procent) en normen en waarden (30 procent), maar nog betrekkelijk weinig over werkgelegenheid en economie (28 procent).' Dat laatste percentage is de laatste weken zelfs niet toegenomen ondanks al het slechte economische nieuws. Verwonderlijk? Ja, eigenlijk wel want het hagelt slechte berichten. Gisteren alleen al, we halen er drie uit.

Zekerheid
De landelijke makelaarsvereniging (LMV) kwam met het bericht dat 'de huizenverkoop de laatste maanden is gehalveerd. Dit is nog niet gepaard gegaan met flinke prijsdalingen.' Maar dat zal snel komen ondanks dat LMV voorzitter Ed van der Bijl nog optimistisch verwacht dat het in het tweede kwartaal beter zal gaan. 'Dat is bijna een zekerheid', riep hij enthousiast.

Afgezien van het feit dat elke lente meer huizen worden verkocht dan in de winter begrijp je niet waar zo'n man zijn hoop uit put Een beetje econoom weet dat een huizencrash nu een serieuze optie is en wat dat kan aanrichten hebben we in de VS gezien: grootscheepse kapitaal vernietiging.

Bevroren
'De pensioenen van de deelnemers van het pensioenfonds Zorg en Welzijn worden de komende jaren bevroren. Het fonds dat verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid van ruim 2 miljoen (oud-)werknemers (!) in deze sector verwacht tot 2014 nodig te hebben om de dekkingsgraad op minimaal het vereiste niveau van 105 procent te brengen.

Door de kredietcrisis is de dekkingsgraad in het vierde kwartaal gedaald naar 92 procent van 126 procent.' Alle fondsen die beneden de 105 procent gekomen zijn en dat zullen er veel zijn, moeten vóór 1 april herstelplannen indienen bij de toezichthouder. Ook van dit nieuws is weinig goeds te verwachten, veel pensioenen zullen in de komende jaren naar beneden gaan, dat wil zeggen geen koopkrachtbehoud kunnen garanderen .

Er zijn nu 2,4 mln mensen ouder dan 65 jaar, die zullen niet blij zijn. Ouderen boven de 55 ook niet.

Afname
'De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in februari circa 10 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden.' Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 'Deze afname was iets groter dan die in januari, toen de prijzen ruim 9 procent lager waren dan een jaar eerder.

In juli 2008 waren industriële producten nog ruim 12 procent duurder. Daarna is de prijsstijging eerst sterk teruggelopen en vanaf november waren de industriële producten goedkoper dan een jaar eerder.' Dit dwingt de bedrijven forse saneringsmaatregelen te nemen zou je denken, dus een snelle toename van de werkeloosheid is waarschijnlijk.

Waarom dan toch geen grote ongerustheid? De meeste Nederlanders hebben een baan en nog velen zijn relatief rijk. Wie een baan heeft ziet zijn koopkracht dit jaar stijgen en wie rijk is kan wel tegen een stootje. Bovendien weet iedere psycholoog dat ontkenning vaak een conflict is tussen weten en geloven.

Emotie
Terwijl we met ons verstand weten dat de diagnose de juiste is, kan de emotie van de ontkenning zo krachtig zijn dat wij de feiten die ons verstand ons voorhoudt, gewoonweg niet kunnen geloven. Daar komt bij dat er nog veel probleemloze momenten zijn, vooral bij de mensen met een baan dus, waardoor de twijfel over de diagnose niet toeslaat.

Het wordt helaas ruw ontwaken in Nederland, dat zal nog vergaande consequenties hebben niet aleen voor de consument en de ondernemers, maar ook in de politiek. Laten we alvast kijken naar Amerika. Dat land ligt zeker een half jaar voor met de bestrijding van de crisis, daar is het alle hens aan dek.