UTRECHT - De PvdA-achterban heeft zich maandagavond achter het pakket crisismaatregelen van de coalitie geschaard. Tijdens een extra partijcongres in Utrecht steunden de PvdA'ers een oproep om het onderhandelingsakkoord met de regeringspartijen CDA en ChristenUnie te onderschrijven.

De PvdA-leden drongen tijdens de partijbijeenkomst aan op een brede discussie over de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd. Fractievoorzitter Mariëtte Hamer zegde toe dat de partij zich zal beraden over de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de AOW-leeftijd opgetrokken kan worden tot 67 jaar.