LUANDA - Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) is positief gestemd over de mogelijkheid om op termijn aardgas te importeren uit Angola. Zij heeft daarover maandag in het Afrikaanse land gesproken met olieminister Botelho de Vasconcelos, die tevens voorzitter is van de OPEC.

Het ligt in de bedoeling dat het aardgas in Angola vloeibaar wordt gemaakt en per tanker als LNG (Liquefied Natural Gas) naar Nederland wordt vervoerd. Angola heeft een eerste LNG-installatie in aanbouw en gevorderde plannen voor een tweede.

Nederlandse energiebedrijven, die samen met de minister in Angola zijn, hopen vanaf 2015 gas te kunnen kopen uit dat land. Het transport van LNG past in de plannen om ons land te maken tot de "gasrotonde" van Noordwest Europa. Nederland is geschikt als doorvoerland, doordat het gas kan worden opgeslagen in lege gasvelden en vervoerd door pijpleidingen.