AMSTERDAM - De meeste pensioenfondsen passen de belangrijkste principes voor goed pensioenfondsbestuur toe. Ze hebben intern toezicht georganiseerd en een verantwoordingsorgaan ingesteld. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarvan de uitkomst maandag is gepubliceerd.

De SER onderzocht de invulling van de principes die in 2006 zijn ingevoerd. Bijna 80 procent van de pensioenfondsen die aan het onderzoek meededen, heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld. Eveneens bijna 80 procent heeft intern toezicht georganiseerd. Bij dat laatste hebben de meeste pensioenfondsen gekozen voor een visitatiecommissie.

Kleinere pensioenfondsen hadden meer moeite met de invulling van de principes dan grotere fondsen. Volgens de SER is het nog te vroeg om te kunnen beoordelen of het verantwoordingsorgaan en het interne toezicht ook functioneren.