AMSTERDAM - Een mobieltje als een moderne prikklok voor ambtenaren. Bij het betreden of verlaten van het gemeentehuis checkt de mobiele telefoon de ambtenaar in of uit. De techniek is er, de belangstelling ook.

De mobiele prikklok werkt op basis van RFID (Radio Frequency Identification). Bij binnenkomst op de werkplek wordt een sticker die een RFID chip bevat geplaatst. Een ambtenaar hoeft alleen maar zijn mobieltje voor de chip te houden om zijn aanvangstijd te registeren. Bij vertrek kan op dezelfde manier worden uitgecheckt.

Daarmee geeft het systeem een betrouwbaar overzicht van het aantal gewerkte uren. Wanneer iemand buiten de muren van zijn kantoor werkzaam is, kan op het systeem worden ‘ingebeld'. Voor de techniek van de mobiele prikklok is gebruik gemaakt van de software die ook door thuiszorgorganisaties en in de beveiligingsbranche wordt gebruikt voor de urenregistratie.

Digitalisering
Het project maakt deel uit van Nederland Digitaal in Beweging (NdiB), een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken dat zich richt op het creëren van kansen voor ketendigitalisering.

Volgens woordvoerder Rolf  Pilao van NdIB hebben inmiddels tientallen gemeenten aangegeven belangstelling te hebben voor het systeem. ‘Begin april gaan we een vijftal gemeenten uitkiezen waar we een pilot gaan draaien. In eerste instantie zal dat gaan om een proef van drie maanden. Op basis van de resultaten zal besloten worden of het systeem ook in andere gemeenten gebruikt gaat worden.'

Aanwezigheid
Pilao ziet voornamelijk voordelen aan het systeem. ‘De mobiele prikklok levert informatie aan over de aanwezigheid van het personeel. Je weet daarmee ook welke flexibele werkplekken er op welk moment in gebruik zijn en welke niet. Dat kan schelen in de kosten van kantoormiddelen.'

Een ander voordeel ziet de woordvoerder op het gebied van arbeidstijdverkorting. ‘Als de kredietcrisis ertoe leidt dat er bij gemeenten arbeidstijdverkorting aangevraagd moet worden, dan kan het systeem gemakkelijk worden ingezet om te kijken wie daar het meest voor in aanmerking komt.'

RFID maakt het ook mogelijk dat het aanwezigheidssysteem direct wordt gekoppeld met de loonadministratie.