OTTAWA - Hervormingen van het wereldwijde financiële systeem moeten erop gericht zijn risico's zo veel mogelijk in te perken. Zo moeten banken verplicht worden meer kapitaal aan te houden in goede tijden zodat zij voldoende buffers hebben om slechtere tijden te doorstaan.

Dat staat in een rapport van een werkgroep die de G20, de groep van toonaangevende economieën die volgende week in Londen bijeenkomt, adviseert. De werkgroep heeft 25 aanbevelingen opgesteld over hoe het toezicht op onder meer banken, verzekeraars, investeringsfondsen en kredietbeoordelaars kan worden versterkt.

De werkgroep, die werd geleid door Canada en India, presenteerde zijn rapport vrijdag in Ottawa. De leden adviseren onder meer een centraler toezicht op landelijk niveau. Alle relevante financiële instellingen moeten daaronder komen te vallen.