DEN HAAG - Energiebedrijf Eneco heeft over 2008 een nettowinst geboekt van 272 miljoen euro, tegen 424 miljoen euro in 2007. Als rekening wordt gehouden met forse eenmalige baten in 2007 en een herwaardering in 2008 komt het resultaat uit op 311 miljoen euro, vrijwel gelijk aan het bijgestelde resultaat van 2007 (304 miljoen euro), aldus het energiebedrijf.

De omzet steeg met 3 procent naar 4,9 miljard euro. De omzetstijging is met name het gevolg van de gestegen energieprijzen.

Vooruitgang
Eneco meldt in 2008 goede voortgang te hebben geboekt met de eerder ingezette duurzame strategie. Zo werd het afgelopen jaar een aantal nieuwe windmolenparken in bedrijf genomen. Ook is gestart met de bouw van een biogasinstallatie waar afvalgas uit de rioolzuivering wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit.

Eneco, dat in 2008 door Greenpeace tot schoonste energiebedrijf van Nederland werd uitgeroepen, wil binnen enkele jaren de energieproductie uit wind, water, zon en biomassa vervijfvoudigen.

Joulz
Eneco bestaat naast het energiebedrijf ook uit infrabedrijf Joulz en netbedrijf Stedin. De onderneming geef geen voorspelling voor 2009. Eneco zegt in zijn persbericht wel goed gepositioneerd te zijn om "de aanhoudende kredietcrisis, de toegenomen volatiliteit in de grondstofmarkten en een economische krimp in de belangrijkste afzetgebieden" het hoofd te kunnen bieden.