DEN HAAG - Verzekeraar Aegon betaalt de nieuwe financieel directeur Jan Nooitgedagt een basissalaris van 700.000 euro. De opvolger van Jos Streppel krijgt bij zijn aantreden, mits goedgekeurd door de aandeelhouders, geen tekengeld. Dat blijkt uit informatie die vrijdag op de website van Aegon is verschenen.

Nooitgedagt kan nog wel een variabele beloning tegemoet zien, maar de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld door de zogeheten remuneratiecommissie, die de hoogte van salarissen vaststelt. Verder betaalt Aegon een kwart, ofwel 175.000 euro, aan de pensioenpot van Nooitgedagt. Bij zijn vertrek, om andere redenen dan grove nalatigheid, krijgt Nooitgedagt één jaarsalaris mee.De benoeming van Nooitgedagt en enkele commissarissen, waaronder Arthur Docters van Leeuwen, wordt op 22 april aan de aandeelhouders voorgelegd.