DEN HAAG - Ondernemingspensioenfondsen kunnen binnenkort samengaan. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wil dat mogelijk maken, omdat vooral kleine ondernemingspensioenfondsen nu moeite hebben om aan alle regels te voldoen.

Donner denkt dat pensioenfondsen die samengaan makkelijker goede bestuurders kunnen vinden. Hij verwacht dat bij fusies de financiën van verschillende pensioenregelingen gescheiden blijven.

De minister wijzigt de Pensioenwet om fusies mogelijk te maken. Hij doet dat op advies van de Stichting van de Arbeid. De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan.