DEN HAAG - Leraren hebben niets te vrezen van de crisismaatregelen waarmee het kabinet de economische recessie wil bestrijden. Onderwijsminister Ronald Plasterk breekt geen cao's open. Verder zal hij het meerjarenplan waarmee de lonen van docenten versneld moeten groeien, gewoon uitvoeren.

"Zelfs in deze financieel harde tijden kunnen leraren op mij rekenen", aldus Plasterk vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad. De bewindsman reageert daarmee op de vrees van voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad dat het crisisplan van het kabinet een verborgen bezuiniging op het onderwijs is.

Terpstra's organisatie van hogescholen is "zeer bezorgd" over de ingrepen van het kabinet. Hij ziet "een verkapte structurele bezuiniging van ruim 600 miljoen euro op jaarbasis" waardoor de ruimte voor salarisverhogingen in het onderwijs wordt beperkt. Met Plasterk denkt de vakbond van leraren AOb echter dat de loonsverhogingen voor dit jaar en volgend jaar veilig zijn.

Voor leraren blijft de lucht dus helder blauw. Plasterk moet echter wel binnen zijn ministerie gaan kijken "welke dingen niet zo'n hoge prioriteit hebben". Volgens hem ontkomt geen enkel departement daaraan. Binnenkort gaat hij met minister van Financiën Wouter Bos overleggen waar ruimte is om te bezuinigen. Naast onderwijs gaat het ministerie van Plasterk ook over de kinderopvang, media, cultuur en emancipatie.