DEN HAAG - Groene stroom krijgt voorrang op het elektriciteitsnet. Dit staat in een wetsontwerp dat minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Netbeheerders moeten duurzaam opgewekte elektriciteit met voorrang transporteren. Als er meer stroom wordt geleverd dan het net op dat moment aankan, moet elektriciteit uit niet-duurzame bronnen voorrang verlenen. Zo moet de toegang van groene stroom altijd gewaarborgd zijn.