Bij sommige vacatures vindt de werkgever het noodzakelijk om de sollicitanten een onderzoek te laten ondergaan, voordat hij een besluit neemt.

Te denken valt aan een psychologische test of een assessment. Op die manier kan de werkgever een beter beeld krijgen van de karaktereigenschappen, capaciteiten, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Want die kunnen allemaal getest worden. Overigens gebeurt dit meestal alleen bij de functies waarvoor een hogere opleiding vereist is.

De psychologische test is een instrument om doelgericht relevante kennis over de sollicitant te verzamelen. Daarvoor kunnen verschillende methoden gebruikt worden: het interview, de intelligentietest, vragenlijsten, simulaties en assessment centers.

Onderzoeken
Psychologisch onderzoeken kunnen erg van elkaar verschillen, omdat aan ieder onderzoek een andere vraagstelling ten grondslag ligt. Zo kan het zijn dat men wil onderzoeken of de kandidaat over bepaalde eigenschappen en vaardigheden bezit, die voor het vervullen van de functie van belang zijn. Maar soms wil de werkgever meer een algemene indruk van de sollicitant krijgen.

Het psychologisch onderzoek wordt gedaan door een psycholoog.

Assessment
Een assessment is een psychologisch onderzoek in combinatie met een of meerdere praktijksimulaties. Dat kunnen bijvoorbeeld rollenspellen, interviews of praktijkopdrachten zijn. Het doel van een assessment is het gedrag van de kandidaat te beoordelen, bijvoorbeeld in situaties die veel voorkomen in de nieuwe functie. De beoordeling vindt plaats door psychologen.

Kijk hier voor tientallen vragen en antwoorden over assessments.

Voorbereiden
Ook op een psychologisch onderzoek of assessment kun je je voorbereiden. Als het goed is, krijg je van tevoren te horen om wat voor soort onderzoek het gaat en wat het doel is. Daarop kun je boeken gaan lezen (in de bibliotheek is veel te vinden), of op het internet surfen. Probeer een of meerdere tests uit, zodat je gewend raakt aan het maken daarvan. Op 123test.nl staan tientallen tests om te oefenen.

Moet je als onderdeel van de selectieprocedure een onderzoek ondergaan? Download dan de folder ‘Het psychologisch onderzoek bij assessment, studie- en beroepskeuze (pdf) van de Cotan. Hierin staat wat je kunt verwachten van een testdag, hoe een psychologisch rapport tot stand komt en wat je rechten zijn.

Medische keuring
Een medische keuring is een onderzoek naar de lichamelijke geschiktheid om een bepaalde functie uit te voeren. Als dit wordt gedaan in verband met een sollicitatie, wordt het onderzoek ook wel een aanstellingskeuring genoemd.

Een medische keuring mag in principe niet worden uitgevoerd, tenzij daar aanleiding voor is. Zo kan iemand die tramchauffeur wil worden niet kleurenblind zijn.