Het ‘aftreden’ van de generatie babyboom leidt tot een groot verlies aan kennis en ervaring. Veel bedrijven besteden te weinig of zelfs geen aandacht aan kennisoverdracht van de ‘oude generatie’ op de ‘jonge generatie.’ Om de continuïteit van bedrijven te...


Om de continuïteit van bedrijven te borgen na de bedrijfsoverdracht is het noodzakelijk tijdig te beginnen met het overdragen van kennis en kunde. In de praktijk komt het menigmaal voor dat deze kennisoverdracht niet goed gebeurt of zelfs geheel ontbreekt. Wanneer de babyboomer dan van zijn/haar welverdiende pensioen gaat genieten, blijft er een gapend gat in de onderneming achter wat maar moeilijk opgevuld kan worden.

Start
De overnemende ondernemers hebben de kennis en kunde van de oud ondernemer bikkelhard nodig om een vliegende start te (kunnen) maken. Dikwijls beseffen zowel de verkoper als de koper zich voor de overdracht te weinig dat er veel kennis in het ‘hoofd’ van de oud ondernemer zit. Wanneer deze kennis niet wordt overgedragen, maakt de ‘jonge’ ondernemer vaak onnodige fouten die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden.

Overdragende ondernemers die de bedrijfsoverdracht goed voorbereiden houden rekening met de kennisoverdracht. Om het e.e.a. te borgen is het noodzakelijk dat de oud ondernemer zich tijdig ‘los maakt’ van de onderneming door de diverse taken te delegeren aan het personeel. Anderzijds is het belangrijk om diverse zaken vast te leggen op papier. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO, INK etc.).

Kennis
Door een gedegen kennisoverdracht voor de overname is veel onnodig leed te voorkomen en blijft de kennis behouden voor de onderneming en haar medewerkers. En dit is een onmisbaar aspect voor een succesvolle bedrijfsoverdracht en de continuïteit van de onderneming na de overname.

Piet Regnerus is directeur van 2Excell bv en ANY Concept bv (oa. Omzetbeurs.nl en Totaalduurzaam.nl). De blogs van Piet gaan over bedrijfsoverdracht- en overname, duurzaam ondernemen en overige MKB-gerelateerde zaken.