DEN HAAG - De gesprekken over ingrijpende maatregelen om de gevolgen van de financiële crisis te bezweren, zijn in een cruciale fase beland.

In een urenlang beraad maandagavond bespraken de onderhandelaars een aangepast voorstel van premier Jan Peter Balkenende waarin werd geschetst hoe de economie gestimuleerd kan worden, maar ook hoe de overheidsfinanciën op korte en lange termijn op orde kunnen worden gebracht.

Oplossingen
Na afloop benadrukten de onderhandelaars dat de sfeer aan tafel goed is, maar dat het "niet gemakkelijk" is om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Coalitiepartij PvdA zet voor de rest van deze kabinetsperiode in op investeringen om de economie aan te jagen, in totaal ongeveer 8 miljard euro. Het gaat dan om terreinen als werkgelegenheid, zorg, woningbouw en duurzame energie. Pas na de investeringen wil PvdA-fractievoorzitter Marïëtte Hamer praten over bezuinigingen.

Het CDA eist dat tegenover elke euro investering ook een evengrote bezuiniging staat. De christendemocraten willen de overheidsfinanciën zo snel mogelijk op orde brengen, en door de financiële crisis loopt de staatsschuld juist enorm op. De ChristenUnie wil nu vooral investeren, in totaal 6,5 miljard in onder meer de aanpak van jeugdwerkloosheid en in bouwprojecten. Vanaf 2011 wil de partij ingrijpen om het enorme begrotingstekort aan te pakken. Het CDA denkt aan investeringen voor een bedrag lager dan 4 miljard euro.

Dilemma's
De verschillende posities werden maandagavond opnieuw duidelijk aan tafel. Zowel ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob als Hamer noemde de gesprekken na afloop "pittig". Volgens PvdA-vicepremier Wouter Bos worden de dilemma's helderder en de mogelijke keuzes scherper. De sfeer aan tafel was beter dan ooit, maar de onderwerpen zijn ook moeilijker dan ooit, aldus een van de betrokkenen.

Dinsdag praten de regeringspartijen verder. Vooral Bos hoopt dat er vrijdag een akkoord is. Binnen het CDA wordt betwijfeld of dat haalbaar is.