HOOFDDORP - Postbodes en sorteerders bij TNT Post gaan er per 1 april 5 procent in inkomen op achteruit. De komende jaren loopt dat geleidelijk op tot 15 procent. Dat staat in de nieuwe cao waarover TNT overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden, zo meldde het bedrijf maandag.

In de nieuwe cao ligt de beloning 15 procent lager. Zittende werknemers krijgen een overgangsregeling waardoor zij 95 procent van hun huidige inkomen behouden. De duur van die regeling hangt af van de leeftijd en het aantal dienstjaren. Werknemers van 50 jaar en ouder krijgen inkomenscompensatie tot aan hun pensioen.

De nieuwe cao leidt tot kostenbesparingen van 125 miljoen euro per jaar. De overgangsmaatregelen, waarbij werknemers ook gedurende vijf jaar een budget krijgen voor om- of bijscholing, kosten eenmalig 275 miljoen euro. TNT heeft verder beloofd dat de komende drie jaar geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Sociaal verantwoord
Volgens directeur Harry Koorstra moet TNT zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. "Dat willen wij zo sociaal verantwoord mogelijk doen. Daarom is voor een alternatief gekozen waarbij geen gedwongen ontslagen vallen. Mensen die bij ons werken, zijn in veel gevallen kostwinner."

De sterk versoberde arbeidsvoorwaarden in de driejarige arbeidsovereenkomst horen bij de plannen die TNT twee jaar geleden aankondigde om de kosten te verlagen. Het bedrijf krijgt minder post te verwerken door de opkomst van e-mail en internet en door de komst van concurrenten als Sandd en Selekt Mail.

Op 1 april vervalt het monopolie van TNT op de bezorging van brieven tot 50 gram. De postmarkt is dan geheel open voor concurrentie. Het kabinet besloot daar onlangs toe nadat Sandd en Selekt Mail een cao waren overeengekomen met de bonden, waarmee een van de voornaamste obstakels was weggenomen.

Scherp toezicht
Volgens TNT biedt het akkoord dat de concurrenten met de vakbonden hebben gesloten, onvoldoende garantie dat die hun bezorgers daadwerkelijk fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden gaan aanbieden. Het bedrijf roept het kabinet op daar scherp het oog op te houden.

Bij de onderhandelingen is prioriteit gegeven aan het voorkomen van massaal gedwongen ontslag, stellen de BVPP en overige bonden. "Hierdoor was verslechtering van de CAO helaas onvermijdelijk", aldus BVPP-bestuurder Paul Jekkers. Voor de bonden was dat alleen bespreekbaar met een werkgelegenheidsgarantie, mobiliteitsbudgetten en een overgangsregeling voor de zittende medewerkers.

De verslechtering van de CAO is lager dan de oorspronkelijk door TNT geëiste 25 procent, maar nog altijd fors, stelt de BVPP. Het alternatief was volgens de bond sneller en nog ingrijpender reorganiseren, met duizenden gedwongen ontslagen als gevolg.