DEN HAAG - De top van de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hebben zaterdag voortgang geboekt bij hun onderhandelingen over een pakket maatregelen tegen de economische recessie. Onder leiding van premier Jan Peter Balkenende zaten CDA, PvdA en ChristenUnie met elk twee vertegenwoordigers aan tafel.

Duidelijk werd dat het kabinet miljarden wil investeren om de economie er boven op te helpen. De PvdA denkt aan 8 miljard, de ChristenUnie aan 6 en het CDA aan 4 miljard euro. Overeenstemming over welk bedrag er voor welke investeringen wordt uitgetrokken was er nog niet.

De voortgang kwam er volgens bronnen rond het overleg pas na een flinke aanvaring tussen de PvdA en de ChristenUnie enerzijds en CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel anderzijds. Die had het beraad op scherp gezet door vlak ervoor voor de camera's voor te rekenen dat als het kabinet niets doet de staatsschuld volgend jaar met ongeveer 100 miljoen euro per dag toeneemt.

"Dat is duizend euro per seconde", aldus Van Geel. Zijn rekensom is gebaseerd op de aanname van het Centraal Planbureau dat bij ongewijzigd beleid in 2010 een begrotingstekort van ongeveer 33 miljard euro ontstaat.

Investeringen
Het CDA dringt het sterkste van de drie regeringspartijen aan op het in de hand houden van het financieringstekort. De partij liet nog maar zeer onlangs het streven los om het tekort niet boven de 2 procent op te laten lopen.

PvdA en ChristenUnie benadrukten de afgelopen weken veel meer het belang van investeringen die de economie zouden moeten stimuleren. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer zei ook zaterdag nog dat bezuinigingen op korte termijn voor haar niet aan de orde zijn "zolang je niet weet waar je in gaat investeren".

Geen conclusies
Maar nadat het ongenoegen over de opmerkingen van Van Geel was uitgepraat, werd er toch voortgang gemaakt. Deelnemers aan het beraad als Van Geel, PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos en ChristenUnie-leider en vicepremier André Rouvoet wilden inhoudelijk niets zeggen over de gemaakte vorderingen.

Een bron rond het beraad sprak later over "procesmatige voortgang waarin bezuinigingen, investeringen in de economie en maatregelen om de overheidsfinanciën op de lange termijn gezond te houden met elkaar samenhangen". Ingewijden benadrukten dat er op geen enkel terrein al conclusies zijn getrokken.

Uniek
Vicepremier Bos beaamde dat onderhandelingen zoals het kabinet die nu voert "niet makkelijk" zijn. "De antwoorden liggen niet voor het oprapen." Bos herhaalde nog eens dat de situatie uniek is en in geen tachtig jaar is voorgekomen. Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie zag in de derde dag van overleg "voldoende basis" om verder te praten.

De oppositie maakt zich ondertussen grote zorgen over de onderhandelingen binnen de coalitie. Het kabinet moet stoppen mensen bang te maken met WW-duur, AOW-leeftijd, heffingskorting en het opwerpen van taboes over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, zei D66-leider Alexander Pechtold op een congres van zijn partij. GroenLinks-leider Femke Halsema riep op tot samenwerking en "geen partijpolitiek gedoe".

De coalitie komt komende maandag opnieuw bijeen. Het streven is nog altijd om volgende week vrijdag te besluiten over een omvangrijk pakket ingrijpende maatregelen.