DEN HAAG - Nederlandse pensioenfondsen hebben er geen moeite mee dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) onderzoek gaat doen naar de manier waarop zij de oudedagsvoorziening hebben beheerd en belegd. Dat heeft een woordvoerder van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) vrijdag gezegd.

"Het is prima dat hij dat doet. De pensioensector heeft niets te verbergen", aldus de zegsman. Hij zei "graag af te wachten" hoe het onderzoek vorm zal krijgen.

Donner zegde het onderzoek donderdag toe aan de Tweede Kamer. D66 vroeg onder meer opheldering over het beheer van de fondsen en de solidariteit tussen gepensioneerden en werkenden. Zo wil D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya meer zeggenschap voor 65-plussers over de pensioenen.

Maar zij wil tevens voorkomen dat de rekening van geslonken buffers door dalende beurskoersen naar toekomstige generaties wordt verschoven. Het CDA vroeg Donner dan ook naar het beleggingsbeleid te kijken.

Opzet
De CDA-minister stuurt in april een opzet van het onderzoek. Daarvoor voert hij nog overleg met de pensioensector. Ook bekijkt Donner hoe hij de rapportage van een commissie onder leiding van oud-directeur Henk Don van het Centraal Planbureau (CPB) over het financieel toetsingskader voor pensioenen kan betrekken bij het onderzoek.

Net als de VB staat de OPF, de stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, open voor de studie. "In het kader van verantwoording en transparantie is het goed om daar nog eens naar te kijken. We zijn benieuwd naar de uitkomsten, maar zien het met vertrouwen tegemoet", aldus Frans Prins, directeur van de OPF.

Benieuwd
Prins is wel benieuwd naar de onderzoeksvragen en naar welke mensen het onderzoek gaan doen. "Ze moeten wel gezag hebben en onafhankelijk zijn." De directeur stelde verder dat het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in Nederland altijd wordt getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB).

De koepelorganisatie OPF telt ruim 360 aangesloten partijen die samen 90 procent vertegenwoordigen van de deelnemers in ondernemingspensioenfondsen. Dat zijn ongeveer twee miljoen mensen. De VB behartigt namens tachtig bedrijfstakpensioenfonsen de pensioenbelangen van ongeveer 4,7 miljoen deelnemers.