LEIDSCHENDAM - Bodemonderzoeker Fugro heeft vorig jaar geprofiteerd van de jacht van oliemaatschappijen en mijnbouwers naar nieuwe bodemschatten.

Voor de eerste helft van dit jaar verwacht het bedrijf echter door de recessie een "bescheiden" omzetgroei en een "lichte" daling van de winstmarge. Dat heeft Fugro vrijdag bekendgemaakt.

Fugro haalde vorig jaar een nettowinst van 283,4 miljoen euro in vergelijking met 216,2 miljoen euro in 2007. Het bedrijf stelt voor bijna 40 procent van de winst uit te keren als dividend. Dat komt neer op 1,50 euro per aandeel tegen 1,25 euro per aandeel in 2007.

Hoger
De winst is een stuk hoger dan de prognose van "ten minste" 275 miljoen euro die Fugro in januari gaf en overtreft ook de gemiddelde verwachting van analisten. De omzet steeg vorig jaar naar 2,15 miljard euro, bijna een vijfde meer dan in het voorgaande jaar. De winstmarge lag op ruim 13 procent.

Fugro haalt drie kwart van de omzet uit diensten aan de olie- en gasindustrie. De marktomstandigheden waren vorig jaar "zeer goed", maar in het vierde kwartaal namen de onzekerheden in de markt toe in het licht van een wereldwijde recessie.

Recessie
De recessie heeft volgens het bedrijf geleid tot een afvlakking van de vraag naar olie en gas. Dat zet druk op de investeringsbudgetten in de sector. Fugro verwacht dat de uitgaven aan het zoeken naar nieuwe velden bij de groep meest relevante energieconcerns dit jaar met 6 procent zullen dalen ten opzichte van 2008 tot circa 300 miljard dollar.

Ook in de grondstoffenmarkt zal het dit jaar minder gaan. De vraag naar onderzoek voor nieuwe mijnbouwlocaties neemt naar verwachting af vanwege de sterke gedaalde grondstofprijzen. Fugro verwacht dit effect deels te compenseren door de voor de mijnbouw ontwikkelde onderzoeksmethoden in te zetten bij het speuren naar olie en gas.

Bij onderzoekswerkzaamheden voor infrastructurele projecten heeft Fugro deels de hoop gevestigd op stimulerende maatregelen van overheden. Met werkzaamheden die hieruit voortvloeien verwacht het bedrijf "een afname in de meer prestigieuze sector, zoals kunstmatige eilanden voor de kust van Dubai, te kunnen compenseren."

Naast de aan de afkoelende economie gerelateerde verschijnselen, kampt Fugro met een ander effect: negatieve wisselkoersen. Vooral het Britse pond verloor het afgelopen jaar terrein ten opzichte van de euro. De dollar in mindere mate. "Het kan van invloed zijn op de in euro's gerapporteerde resultaten", aldus Fugro. Ook waarschuwt het bedrijf voor het mogelijk stilvallen van projecten door politieke onrust in bepaalde gebieden.