DEN HAAG - De grote steden vragen de komende tien jaar 4,9 miljard euro van het kabinet. In ruil daarvoor zijn zij bereid om 39 miljard te investeren in het opknappen van wijken, woningen en wegen. De steden, verenigd in de G27, willen hiermee de klappen voor de economie opvangen.

Van 2010 tot en met 2020 levert de miljardeninvestering 35.300 voltijdsbanen per jaar op, aldus de grote steden donderdag. Zij willen niet alleen nieuw geld van het Rijk. De steden eisen ook dat de bijdrage voor het zogeheten Grotenstedenbeleid niet wordt verminderd in 2010. De afgelopen jaren bedroeg het budget jaarlijks meer dan 900 miljoen euro. In 2010 daalt dit naar 370 miljoen.

De G27 kijkt daarnaast ook "nadrukkelijk" naar de provincies, de woningcorporaties en de banken. De provincies moeten geld in de steden investeren dat zij hebben verdiend met de verkoop van de grote energiebedrijven Nuon en Essent.

Woningcorporaties
De steden realiseren zich dat de woningcorporaties door de nieuwe winstbelasting minder te besteden zullen hebben. Zij vinden daarom dat deze vennootschapsbelasting voor specifieke projecten moeten worden afgeschaft of uitgesteld.

De G27 doet verder een beroep op banken om hen weer krediet "tegen normale condities" te verstrekken. De steden noemen dit een "redelijke tegenprestatie" voor de miljardensteun die zij van de overheid hebben gekregen.

Banken
De banken moeten bovendien meebetalen aan een fonds dat het voor burgers gemakkelijker moet maker een huis te kopen. Dit fonds staat garant voor het bedrag dat de huizenkoper tekort komt nu de banken minder hoge hypotheken verstrekken. Ook gemeenten, provincies, rijk en corporaties moeten aan dit fonds bijdragen, aldus de G27.

Minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie laat weten dat hij vertegenwoordigers van de G27 binnenkort voor een overleg op zijn departement zal uitnodigen.