DEN HAAG - Minister Wouter Bos (Financiën) ziet in het aanpakken van de economische crisis en het oplopende begrotingstekort "de grootste uitdaging in 80 jaar" voor een kabinet.

 Hij wees er donderdag na de ministerraad op dat alles wat het kabinet nu doet om de economie te stimuleren slecht is voor de schatkist en andersom zijn bezuinigingen weer schadelijk voor de economie.

Hoewel het volgens Bos niet makkelijk is om de financiële crisis het hoofd te bieden, heeft hij er "volledig vertrouwen in" dat het kabinet met een goed pakket aan maatregelen komt.