In de overzichtelijke wereld van vroeger was de buurman de enige in ons dorp met een auto van de zaak. Hij was trouwens überhaupt de enige die een auto had in die barre tijd.

Door Dick van den Hoeven | Kluwer Belastinggids

Toen de meeste mensen zich nog per fiets - broodtrommel achterop - naar het werk begaven, spoedde hij zich als schrijfmachinemonteur met zijn auto van kantoor naar kantoor over immer filevrije wegen. Jaloerse blikken sloegen hem vanachter de gordijnen gade als hij 's avonds het glimmende voertuig achteloos langs de stoeprand voor zijn huis parkeerde en het portier met een klap achter zich dichtsloeg.

Nog jaloerser waren de blikken als hij op zondagmiddag met zijn gezin brutaalweg een tochtje maakte naar de bollenvelden en dan met de bloemslingers op de auto de straat in reed.

CO2
Een erg zuinige auto zal het niet geweest zijn, maar dat speelde destijds ook geen enkele rol. Dat is nu wel anders.

De vele auto's die dagelijks de wegen bevolken zorgen voor een  enorme uitstoot aan schadelijke gassen en er is de regering alles aan gelegen dit te beperken. Zeker bij bedrijfsauto's poogt men invloed uit te oefenen op het terugdringen van CO2-uitstoot.

Bijtelling
Een belangrijk instrument daarvoor is de fiscale privébijtelling. Er is in de loop der jaren al het nodige geprobeerd. Aanvankelijk is ingezet op een lagere privébijtelling bij een lager aantal privékilometers. Dit moest de automobilist ertoe verleiden om bij privéreizen zijn auto vaker te laten staan.

Dit leverde niet alleen een enorme administratieve bende en moeizame controles op, maar het hielp bovenal niet omdat er voor de zakelijke ritten geen enkele prikkel tot beperking inzat. En die zakelijke kilometers hebben toch veelal de overhand.

Zuinige auto
Uiteindelijk is de stimulans gezocht in de zuinigheid van de auto zelf: een lagere privébijtelling bij een zuinige of zeer zuinige auto. Zo'n auto geeft immers ook bij de zakelijke ritten minder schadelijke uitstoot.

En de werknemer zal, gedreven door de lagere privébijtelling, zich inspannen om van zijn baas een zuiniger auto te krijgen. Als deze zelf al niet op het idee komt, want ook voor een werkgever is zo'n auto kostenbesparend.

Succes
Het lijkt een succes. De zuinige en zeer zuinige auto's zijn momenteel - ondanks de kredietcrisis - niet aan te slepen. En al hoorde men aanvankelijk op verjaardagspartijtjes nog wel eens wat neerbuigend spreken over de zuinige auto's, die geluiden zijn verstomd en de rijders zijn tevreden.

Een bijtelling van 14 procent (van de catalogusprijs) voor een zeer zuinige auto tegenover 25 procent voor een gewone maakt dan ook een wezenlijk verschil. Heb je bijvoorbeeld een auto van 16 000 euro, dan is het voordeel in de meeste gevallen al tussen de pakweg 600 en 900 euro belasting op jaarbasis.

Privégebruik
Ook bij een wat minder zuinige auto is er trouwens al een lagere bijtelling. Daarvoor wordt 20 procent van de catalogusprijs voor privégebruik gerekend.

En hebt u geen auto van de zaak, dan is een zeer zuinige auto ook als privébezit niet te versmaden want ook dan zijn er fiscale voordelen: u hoeft geen BPM te betalen en nog maar weinig wegenbelasting. En dan te bedenken dat deze auto's hoe dan ook al goedkoop zijn vanwege het lage brandstofverbruik.

Onze buurman, bejaard inmiddels, heeft eigenlijk nooit veel om auto's gegeven. Zijn schrijfmachines staan nog altijd in overrompelende nutteloosheid in zijn huiskamer, maar een auto heeft hij al jaren niet meer. Zuiniger kan het niet.