AMSTERDAM - Verzekeraar Delta Lloyd heeft 2008 afgesloten met een verlies van 153 miljoen euro. Het resultaat werd negatief beïnvloed door een schikking die het bedrijf trof in de woekerpolisaffaire. In 2007 boekte Delta Lloyd nog een winst van 787 miljoen euro.

De brutoinkomsten uit premies stegen vorig jaar met 12 procent tot 7,5 miljard euro, zo bleek uit de donderdag gepresenteerde jaarcijfers. Een jaar eerder bedroegen die nog 6,7 miljard euro. Alle activiteiten droegen bij aan de stijging, aldus Delta Lloyd.