AMSTERDAM - Rijksoverheid.nl vervangt in 2010 alle websites van ministeries, Regering.nl en Postbus 51. De nieuwe megasite gebruikt het Nederlandse open source CMS Hippo.

De Nederlandse overheid begint aan een gigantische consolidatie van alle overheidssites op rijksniveau. Die komen te vervallen, ten gunste van één enkele site. De uniforme overheidssite wordt Rijksoverheid.nl.

Die url linkt nu nog direct door naar Postbus 51. Dat is één van de sites die opgaat in de nieuwe site van de rijksoverheid. Ook de sites van de dertien ministeries, het projectministerie Jeugd en Gezin, en Regering.nl worden opgeslokt. Dit valt onder Project ONS (Overheid Nieuwe Stijl). "Het is geen portal", benadrukt projectdirecteur Jeroen Sprenger. "Dan heb je er juist weer een site bij."

Kosten
De geschatte kosten voor deze monsterconsolidatie zijn 6 miljoen euro. Hiervoor is geen openbare aanbesteding gedaan. Sprenger legt uit dat dat niet nodig was omdat er open source wordt gebruikt en doordat het gaat om een reeks deelprojecten.

De optelsom daarvan is dat hoofdbedrag, maar de software neemt slechts een kwart miljoen voor zijn rekening. De bedragen zijn te vinden op de laatste pagina van het projectplan (pdf), dat in augustus vorig jaar is opgesteld.

De eerste release van de consolidatiesite staat al gepland voor oktober dit jaar. Sprenger vertelt dat de nieuwe site dan al grotendeels compleet is. "Daarin zitten niet alle departementen, maar wel de hele sites Postbus51 en Regering.nl, alle nieuws-content, en vijf of zes departementssites." Eerstgenoemde is een vrij zware site, aldus Sprenger.

Beleidsstukken
"Daarnaast is dan ook de informatie over alle departementen zelf opgenomen. Dat laatste is relatief statische informatie." De ministeries met de meeste content, zoals beleidsstukken, bevinden zich niet onder de koplopers voor de eerste release. Op uiterlijk 1 januari 2011 moet de transitie zijn voltooid en gaat de stekker uit de huidige veelvoud aan rijkssites.

De projectdirecteur geeft aan dat de eerste release meteen al de twee doelgroepen burgers en media moet bedienen. De derde doelgroep van consultants en experts hebben diepere informatie nodig, zoals beleidsdocumenten van specifieke ministeries. Die ‘overheidsklanten' moeten nog wachten tot de uiteindelijke volbrenging van Rijksoverheid.nl.

In het derde of vierde kwartaal van volgend jaar komt er een expertisecentrum online communicatie. Dat verzorgt voortaan advies, ontwikkeling, redactie en beheer van de overkoepelende site voor alle departementen. Vanaf 2011 wordt er namelijk nog wel doorontwikkeld aan de nieuwe site.

Getwitter
Daarnaast moet dit digitale team de rijksoverheid bijstaan om nieuwe vormen van internetcommunicatie te benutten. Sprenger noemt als voorbeeld het huidige getwitter van sommige politici, wat nu nog een individuele onderneming is. "De aanwezigheid van Den Haag op internet is niet alleen deze website. Er moet nog doorgewerkt worden."

Onderhoud en beheer van de nieuwe site wordt gedaan met het CMS Hippo. De zoekmachine is Lucene, wat een in Java geschreven search engine is voor webserver Apache. Dit alles is open source-software, waarbij Hippo van Hollandse bodem is.

Voor de ontwikkeling van Rijksoverheid.nl is een uitgebreide ‘proof of concept' opgezet. Vervolgens is gekozen voor Hippo. Het concept voor de overkoepelende overheidssite is in april 2008 al goedgekeurd. Vervolgens is dat projectplan in augustus vorig jaar bijgewerkt.

Effectiever
Deze consolidatie valt onder Project ONS (Overheid Nieuwe Stijl), van het ministerie van Algemene Zaken. Dat project moet een effectievere communicatie vanuit de overheid realiseren. Dit omvat ook het opzetten van gezamenlijke communicatiediensten, onder meer via internet. De consolidatie van overheidssites is hier een gevolg van.

"De burger maakt geen onderscheid tussen de ministeries en heeft behoefte aan antwoord van 'de overheid'. De website Rijksoverheid.nl zal hieraan bijdragen. De Rijksoverheid treedt straks met één gezicht naar buiten", aldus projectdirecteur Sprenger.