TILBURG- Een ander financieringsbeleid kan pensioenfondsen in de toekomst behoeden voor de problemen waarmee zij nu worden geconfronteerd. Ze zouden meer rekening moeten houden met de verschillende leeftijdscategorieën van de deelnemers.

Dat biedt geen oplossing voor de huidige problemen met de dekkingsgraad van de fondsen. Maar het kan wel helpen dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Dat zegt Eduard Ponds, hoogleraar economie aan de universiteit Tilburg. De pensioenfondsen hebben nu een uniform beleggingsbeleid en een uniforme indexering voor oud en jong, gekoppeld aan de loonstijging of de prijsstijging.

Risico
Maar jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan, kunnen bij het beleggen van hun premie meer risico lopen dan ouderen. Gaat het goed, dan is dat gunstig voor hun uitkering in de toekomst. Gaat het mis, dan hebben zij nog tijd genoeg om bij te sturen.

Ouderen zijn gebaat bij meer zekerheid en moeten juist minder risicovol beleggen, aldus Ponds. In het huidige systeem lopen ouderen te veel en jongeren te weinig risico.

Loonstijging
Voor de jaarlijkse verhoging van de pensioenen, kijken fondsen nu naar de gemiddelde loonstijging. Ponds stelt voor de verhoging bij jongeren vooral te laten afhangen van het rendement op de beleggingen van het fonds. Bij ouderen blijft het loon in de sector leidraad.

De econoom denkt aan drie of vier verschillende leeftijdsgroepen. De dekkingsgraad kan per groep verschillen en bij jongeren erg op en neer gaan.