AMSTERDAM - Er komt een keurmerk voor de diensten van Nederlandse incassobureaus. Dit keurmerk wordt ontwikkeld om ervoor te zorgen dat incassobureaus niet te ver gaan in hun benadering richting klanten.

"Met de huidige crisis neemt de werklast van de incassokantoren toe", aldus Victor Toxopeus van Salvors Incasso Makelaardij, ontwikkelaar van het keurmerk. Het wordt voor de bureaus echter niet gemakkelijker om het geld voor hun cliënten ook daadwerkelijk te innen. Hierdoor is een gecompliceerde markt ontstaan waarin incassobureaus mogelijk te ver gaan in de manier waarop zij geld proberen te innen bij debiteuren.

Het keurmerk, Incasso Makelaardij ,moet er voor zorgen dat de reputatie van de incassobranche een iets minder schimmige glans krijgt. Ook moet het keurmerk er voor zorgen dat incassobureaus niet te veel druk uitoefenen bij het binnenhalen van bedragen van crediteuren. Dit gebeurt vaak door veelvuldig correspondentie. In tijden van economische terugval zal het voor incassobureaus moeilijker worden om bedragen te innen en juist hierdoor kunnen de bureaus geneigd zijn meer druk uit de oefenen op debiteuren.  

Criteria
Bedrijven worden gekozen voor het keurmerk aan de hand van de diensten die zij leveren. Salvors Incasso Makelaardij selecteert haar dienstverleners met wie het vervolgens een Service Level Agreement sluit. Oprichter Victor Toxopeus houdt vervolgens dagelijk transacties in de gaten om er op toe te zien dat bedrijven aan de eisen van het keurmerk voldoen. 

"Het is voor incassobureaus niet mogelijk om zich aan te melden. Wij kiezen de bedrijven uit aan de hand van verschillende zaken zoals de periode die het duurt voordat de cliënt zijn geld ontvangt of hoe netjes een bureau omgaat met de debiteur", aldus Victor Toxopeus.

De Nederlandse incassobranche telt ongeveer 800 bedrijven.

© NUzakelijk/Jaap Schneider