LELYSTAD - Het grootste windmolenpark van Nederland moet over ruim drie jaar ongeveer 1,2 miljoen mensen voorzien van elektriciteit. Dat maakte projectdirecteur Dirk Louter van het Windpark Noordoostpolder woensdag in Lelystad bekend.

Het geplande windpark bij Urk bestaat uit tachtig tot honderd windmolens met een masthoogte tussen de 70 en 135 meter. Veertig windmolens komen in het water te staan, de rest op het land.

De molens komen in zes lijnopstellingen langs de dijken van de Noordoostpolder te staan. Door de nieuwste technieken kan een vermogen van 6 megawatt per molen worden gerealiseerd, waardoor met minder molens veel meer stroom kan worden opgewekt.

Verpest uitzicht
De gemeente Urk is echter geen voorstander van het plan. Zij is van mening dat het uitzicht vanaf het water op het vissersdorp wordt verpest door de torenhoge molens.

De windturbines komen 1,6 kilometer van Urk af te staan. Doordat ze niet op het grondgebied van het dorp komen te staan, heeft de gemeente echter weinig in te brengen.

Effect
Verwacht wordt dat het project tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro gaat kosten en ongeveer tweehonderd banen oplevert. Momenteel wordt onderzocht welk effect het windpark op de natuur heeft en hoe het is gesteld met de veiligheid voor watersporters en bootpassanten.

Het windmolenpark is een initiatief van de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Het project wordt voorbereid met de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland, maar valt onder de verantwoording van het Rijk. De initiatiefnemers verwachten dat de bouw op zijn vroegst in 2012 kan beginnen.