DEN HAAG - Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden moeten samen het dreigende tekort aan stageplaatsen aanpakken. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs woensdag gezegd.

Op dit moment overlegt minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken met de bonden en de bedrijven over de economische crisis. In het sociaal akkoord dat daaruit moet voortvloeien moet ook een paragraaf over de stages komen, aldus zijn collega-bewindspersoon van het CDA.

Volgens Colo, de organisatie die de stages regelt, dreigt bij het begin van het nieuwe schooljaar een tekort van 150.000 stageplekken voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Reden is de economische malaise.

Concurrentie
Colo stelt verder dat sprake is van toenemende concurrentie voor stageplekken. Dat komt omdat een groeiend aantal vmbo'ers op stage moet. Vooral leerlingen van de lagere niveau's van het mbo zouden daar last van hebben.

Van Bijsterveldt is "voorzichtig" over deze conclusie en denkt dat de verdringing van mbo'ers door vmbo'ers in de praktijk zal meevallen. Zij benadrukt dat er op dit moment geen tekort aan stageplekken is.

In de Tweede Kamer willen PvdA en SP dat Van Bijsterveldt bekijkt of bedrijven een vergoeding kunnen krijgen als zij een stageplaats aanbieden. Studenten aan het MBO kunnen alleen een diploma halen als zij stage hebben gelopen.