RIJSWIJK - Een paar jaar geleden maakte bijna niemand zich druk over zijn pensioen. Er werd zelfs een stichting opgericht om het pensioenbewustzijn van de Nederlanders vergroten.

Nu, met de kredietcrisis, maken veel mensen zich wél druk. Zij vragen zich af wat er van hun oudedagsvoorziening overblijft nu de pensioenfondsen hun (aandelen)bezit fors in waarde zien dalen.

De stichting Pensioenkijker heeft het aantal bezoekers op haar site de afgelopen maanden zien verdubbelen. In december zochten bijna 65.000 mensen op de site naar informatie, ruim twee maal zo veel als een jaar eerder. Januari en februari geven eenzelfde beeld.

Individueel
Antwoord op de vraag wat de crisis met iemands individueel pensioen doet, geeft de site niet. Daarvoor verwijst de Pensioenkijker naar het eigen pensioenfonds. Wel legt de site de algemene situatie duidelijk uit.

Veel pensioenfondsen zullen dit jaar de uitkeringen waarschijnlijk niet kunnen verhogen (indexeren). Dat heeft niet alleen gevolgen voor de mensen die al pensioen krijgen, maar ook voor werknemers die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn, aldus de Pensioenkijker. Als het later weer beter gaat, kan dat, afhankelijk van de pensioenregeling, wel weer worden gerepareerd.

Indexering
Vooral mensen die een middelloonregeling hebben, zijn veel slechter af dan zij denken, wanneer zij ook nog eens de indexering tijdens de opbouw van hun pensioen missen, legt Henriette de Lange van Pensioenkijker uit. Veel mensen gaan ervan uit dat zij na hun 65e 70 procent van hun laatstverdiende loon krijgen, aldus De Lange.

Maar bij een middelloonregeling die veel pensioenfondsen hebben, is het uiteindelijke pensioen gebaseerd op het (gemiddelde) salaris dat iemand gedurende zijn loopbaan heeft verdiend. Dat is minder dan 70 procent van het laatstverdiende inkomen en als er niet wordt geïndexeerd groeit dat gat.