DEN HAAG - Minister Wouter Bos (Financiën) wil met de kabinetsaanpak van de recessie "zicht houden" op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, maar hij legt zich vooralsnog niet vast aan een exact jaartal waarop het huishoudboekje op orde moet zijn.

In zijn wekelijkse gesprek met RTL Z noemde Bos het "schier onmogelijk" om in 2015 weer het forse begrotingstekort weggewerkt te hebben. Dat zou zulke grote bezuinigingen vergen dat die in zijn ogen de economie alleen maar meer zouden schaden. Het jaartal 2015 gaat binnen de coalitie rond als mogelijk nieuwe streefdatum om de begroting op orde te hebben.

Het kabinet spreekt de komende week over de maatregelen die het wil nemen om de financiële crisis het hoofd te bieden. Bos benadrukte dat er volgende week vrijdag overeenstemming moet zijn. Meteen daarna begint hij zijn gesprekken met alle ministers over de lopende begroting en die van volgend jaar.