Binnen de overheid moet een cultuuromslag komen voor IT-projecten, zodat er minder geblunderd wordt. Een succespercentage van 95 procent zou haalbaar moeten zijn als er een soort Rijkdatastaat zou komen.

Dat stelt Jan Friso Groote, hoogleraar in ontwerp en analyse van systemen aan de TU Eindhoven. "IT-systemen worden gebouwd als een hutje op de hei of het laten groeien van steden. Het ontbreekt aan visie en planning", zegt hij tegenover NUzakelijk.nl.

Hogesnelheidslijn
Als voorbeeld noemt hij de zelf ontwikkelde ERTMS-beveiligingsstandaard van de HSL, waarbij niemand de moeite heeft genomen te controleren op compleetheid en correctheid van het systeem. Toen men in België de grens overging bleken de systemen niet goed te communiceren en werden opdracht verkeerd geïnterpreteerd.

"Bij het Elektronisch Patiënten Dossier had je gewild dat er een helder plan was gemaakt hoe het eruit gaat zien", verzucht Groote, die vaststelt dat er nu nog steeds nieuwe wensen aan het systeem worden toegevoegd. "Nu komt dan ook de vraag op of het wel veilig is of niet."

Bouw
De oplossing ligt volgens de hoogleraar in een andere manier van werken en een soort bouwbureau in de IT, een Rijksdatastaat. "Bij de bouw is het zo dat er, voordat er besloten wordt, eerst onderzoek naar het plan plaatsvindt", betoogt hij. "Pas als het door deskundigen is gekeken is of er geen balkon naar beneden kan vallen of er scheuren in de garage komen, volgt er akkoord."

Hij wijst erop dat dit in het begin wel langer duurt, maar dat de daadwerkelijke bouw veel sneller gaat. "Nadat we weten wat we gaan bouwen en hoe we dat willen bouwen moeten we een 95 procent succespercentage hebben", meent Groote. "Dat is vakwerk."

Interessante optie
"Ik vind dit een hele interessante optie en het lijkt erg op wat ik al had voorgesteld", zegt SP-Kamerlid Arda Gerkens in een reactie. "Dit is zeker iets dat nader onderzocht moet worden. De politica agendeerde het onderwerp van falende IT-projecten op de agenda van de Tweede Kamer en stelde dat er tot wel vijf miljard verkwisting per jaar plaats vindt.

Gerkens wijst erop dat er momenteel ook door Minister Ter Horst wordt ingezet op een strakkere centrale regie op IT-projecten. Maar het parlementslid stelt ook vast dat veel partijen de autonomie willen behouden en dat niet iedereen wil dat er bij de ontwikkeling wordt meegekeken.

Ze wil de gedachte van een Rijksdatastaat zeker bij het volgende debat over het onderwerp naar voren brengen.