BRUSSEL - De vraag naar oud papier, metaal en ander apart ingezameld afval is zo ingestort, dat wereldwijd grote overschotten zijn ontstaan. Ministers van Milieu van de EU-landen vrezen voor langdurige opslag, verbranding of zelfs groeiende stortplaatsen.

Veel afval verlaat normaal de EU. Zo gaat de helft van het oud papier naar Azië. Bij plastic is dat twee derde.

De milieuministers vragen de Europese Commissie om de helpende hand te bieden. Ze denken aan lagere btw-tarieven, verminderde administratieve lasten en meer impulsen om gerecycled materiaal te kopen.

Recycling
De ministers willen de gescheiden afvalinzameling zeker niet een tandje lager zetten. "Recycling is van strategisch belang voor het milieu en voor de Europese concurrentiekracht", aldus een nota van huidig EU-voorzitter Tsjechië die veel steun kreeg tijdens EU-beraad. "De huidige recycling van metaal, glas, papier en plastic bespaart nu al jaarlijks ruim 200 miljoen ton CO2."

De toename van het gescheiden afval verschilt van land tot land, aldus het rapport. Vooral EU-landen die slordig zijn met gescheiden afvalinzameling, hebben problemen hun materiaal nog te verkopen, aldus de EU-nota.

Vraag
Sommige inzamelbedrijven melden dat ze in problemen komen door de lagere vraag en nog moeilijk bankleningen krijgen. De afval- en recyclingsector is volgens de EU goed voor bijna 1,5 miljoen banen en 95 miljard euro omzet per jaar.