DEN HAAG - Gemeenten verwachten dit jaar 7,7 miljard euro te ontvangen aan gemeentelijke heffingen. Dit is 5 procent meer dan in 2008.

Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de rioolrechten het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (OZB) en de reinigingsheffingen. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd op basis van de gemeentebegrotingen.

De rioolrechten brengen dit jaar 6,5 procent meer op dan vorig jaar. Dit is volgens het CBS in lijn met de gemiddelde stijging op jaarbasis over de afgelopen tien jaar van 7,3 procent. Daarbij zijn de kosten van het rioolstelsel de laatste jaren fors gestegen door de aanpak van achterstallig onderhoud.

Opbrengst
De OZB-opbrengst van alle gemeenten groeit naar verwachting met 4,7 procent naar 2,9 miljard euro. Sinds vorig jaar is de maximering van de OZB-tarieven afgeschaft en zijn de gemeenten vrij deze zelf te bepalen. De stijging blijft wel binnen de macronorm van 6,11 procent die door het Rijk is vastgesteld.

De opbrengst van de reinigingsheffingen stijgt met 2 procent. De gemiddelde stijging over de laatste tien jaar was 4,1 procent per jaar. De kosten voor afvalinzameling en -verwerking van de grote gemeenten stijgen harder dan van de kleine gemeenten.

Toename van de opbrengsten betekent overigens niet dat de lasten bij de burgers met dezelfde percentages stijgen. Naast heffingen voor de burger zijn onder meer ook de heffingen aan bedrijven opgenomen. Ook bestaan er grote verschillen in belastingdruk tussen gemeenten. Tenslotte drukt een aantal heffingen, zoals toeristenbelasting of parkeerbelasting ook op mensen die tijdelijk in een gemeente verblijven.