Tarieven successierecht

Het successierecht heeft een schijvensysteem met een progressief tarief: hoe meer u erft, hoe hoger het tarief. Bij de heffing van successierecht kijkt de wet naar de omvang van het erfdeel én naar de relatie tussen de overledene en de erfgenaam.

Is de overledene bijvoorbeeld uw echtgenoot, dan heeft u recht op een grote vrijstelling uit de nalatenschap. Indien u méér ontvangt dan deze vrijstelling, dan wordt dat gedeelte dat u meer krijgt belast met successierecht (vanaf 5 procent).

Kinderen van de overledene betalen over hun erfdeel vanaf 5 procent aan successierechten (boven hun vrijstelling). Voor ouders, broers en zussen is dit minimaal 26 procent. Alle overige erfgenamen, dus bijvoorbeeld ook nichten of neven, worden belast vanaf 41 procent.

Tarieven successie 2009

Verkrijging tussen En               I. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in tweede of verdere graad 1) of een verkrijger als hierna onder 2) vermeld II. Broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijn III. Andere verkrijging
(1) (2) A b A b A B
0 22.763 0 5% 0 26% 0 41%
22.763 45.519 1.138 8% 5.918 30% 9.332 45%
45.519 91.026 2.958 12% 12.744 35% 19.572 50%
91.026 182.042 8.418 15% 28.671 39% 42.325 54%
182.042 364.073 22.070 19% 64.167 44% 91.473 59%
364.073 910.163 56.655 23% 144.260 48% 198.871 63%
910.163 en hoger 182.255 27% 406.383 53% 542.907 68%

a belasting over het in kolom (1) genoemde bedrag.
b heffingspercentage over het gedeelte van de (belaste) verkrijging, dat ligt tussen de bedragen van kolom (1) en kolom (2).

1) Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60 procent daarvan.

2) Samenwoner die aan de voorwaarden voor gelijkstelling met gehuwden voldoet.

Tip de redactie