AMSTERDAM - De contante waarde van een toekomstige schenking in de vorm van een lijfrenteverplichting mag als schuld in box 3 worden opgenomen. De Hoge Raad geeft zijn goedkeuring aan deze constructie. Dit leidt tot dubbele aftrek van lijfrentetermijnen aangezien de schenker de termijnen ook als gift aftrekt.

Grote advieskantoren vinden dat deze constructie ook geldt voor andere aftrekposten, zoals alimentatieverplichtingen.

De schenker geeft in zes jaarlijkse termijnen een lijfrente aan een algemeen nut beogende instelling. In zijn ib/pvv-aangiften over 2001 en 2002 zijn de jaarlijkse uitkeringen als persoonsgebonden aftrek (aftrekbare giften) opgevoerd.

In box 3 is door de schenker ook de (gemiddelde) waarde in het economische verkeer van de lijfrenteverplichting als schuld in aanmerking genomen. In geschil bij de Hoge Raad is of de inspecteur dit laatste terecht heeft gecorrigeerd.

Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat de schenker de lijfrenteverplichting terecht in aanmerking heeft genomen bij het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. De hoogste rechtsprekende instantie in Nederland besluit hiermee dat schenkingen aan een goed doel behalve in box 1 ook in box 3 van de inkomstenbelasting mogen worden verrekend. Dit kan particulieren met een vermogen van meer dan € 20.000 in box 3 flinke belastingvoordelen opleveren.

Adviseurs zijn verdeeld over het belang van deze uitspraak voor andere aftrekposten. BDO (die de belangen van de cliënt in deze zaak verdedigde) en PwC zijn van mening dat alimentatieverplichtingen ook onder de uitspraak van de Hoge Raad vallen. Fiscaaltechnisch gezien, zo is de redenering, kunnen periodieke giften die notarieel worden vastgelegd gelijk gesteld worden met alimentatieverplichtingen.

Scheidingsadviseurs vinden deze zienswijze te riskant. Zij wijzen er op dat de Belastingdienst zeker bezwaar gaat aantekenen waarna opnieuw een lange procedure volgt.