GRONINGEN - Bijkomende woonlasten voor eigenaar/bewoners stijgen dit jaar gemiddeld 218 euro (5 procent). Het gaat daarbij vooral om energielasten, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2009, opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten werden maandag bekendgemaakt.

Totaal
Het COELO gaat uit van 'een gemiddeld huishouden' met een hypotheek. De bijkomende woonlasten maken 45 procent uit van de totale uitgaven aan huisvesting.

Een gemiddeld huishouden was in 2009 gemiddeld 4529 euro kwijt aan extra woonkosten, zo'n 15 procent van het besteedbaar inkomen.

Energie en water zijn goed voor een derde van de bijkomende lasten. De opstalverzekering claimt vier procent. De overige kosten zijn belastingen.

Bijkomende woonlasten COELO
De verdeling van bijkomende woonlasten voor een gemiddeld huishouden |