De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) richten zich op het innovatieve mkb in de industrie en dienstverlening. De zogenoemde ROM's kunnen de ondernemer helpen door aandelen te kopen in het bedrijf. De aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken en de provincies.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen hebben tot doel de regionale economische structuur te versterken. Dit doen zij door:
- Investeringsbevordering: buitenlandse bedrijven binnenhalen en voorkomen dat Nederlandse bedrijven naar het buitenland vertrekken.
- Ontwikkeling en innovatie bevorderen.
- Participatie en beheer.
- Herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Het behoort dus tot de wettelijke taken te participeren (aandelen kopen) in bedrijven. Er zijn vijf ROM´s in Nederland.
1. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Groningen, Friesland, Drenthe)
2. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Gelderland en Overijssel)
3. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
4. Limburgs Instituut voor OntwikkelingsFinanciering
5. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij