RIJSWIJK - De economische crisis duurt nog wel even. Dat betoogt econoom en hoogleraar Sweder van Wijnbergen in het Financieele Dagblad. "Dit is geen gemiddelde neergang", zegt de econoom.

"De financiële markten zitten dicht. Bedrijven moeten sneller reageren en voelen veel eerder dan normaal de gevolgen", aldus Van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. "Daarom gaat het zo snel naar beneden."

De econoom ziet een parallel met de grote crisis uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Maar hij vindt wel dat fouten van toen nu niet worden gemaakt. Wel vindt Van Wijnbergen het vreemd dat banken hun kapitaaleisen moeten aanscherpen. Daardoor mogen ze hun opgebouwde kapitaalreserves niet gebruiken. "Zo koersen we aan op een economische depressie", zegt Van Wijnbergen.

Absurd
Van Wijnbergen vindt dat er heel oppervlakkig wordt gereageerd op de crisis. Zo noemt hij een reactie van premier Jan Peter Balkenende "absurd". De minister-president zei dat China Nederland wel uit de recessie zal trekken. "China is een exportland, net als Nederland en Duitsland. Die lopen achter de rest van de wereld aan."

Het idee dat de crisis snel voorbij is, noemt Van Wijnbergen "naïef". Het kan nog wel anderhalf jaar duren, zegt de hoogleraar.