Een zzp'er heeft geen bv en zal dus in principe altijd in box 1 (inkomsten uit werk en woning) van de inkomstenbelasting vallen onder het kopje 'winst uit onderneming'.

Hoewel iedereen zich ondernemer kan noemen bestaat er vanuit fiscaal oogpunt wel een paar strenge voorwaarden waaraan de zzp'er moet voldoen om de behaalde inkomsten als winst uit onderneming te kunnen belasten. Als niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan er nooit sprake zijn van fiscaal ondernemerschap. Twee van deze voorwaarden zijn:
- Er is sprake van een organisatie van arbeid en kapitaal, waarbij deze organisatie er op gericht is voordelen te behalen en dat deze voordelen ook redelijkerwijs te verwachten zijn.
- De onderneming wordt voor 'eigen rekening en risico' gedreven.

Urencriterium
De zzp'er kan profiteren van een aantal fiscale faciliteiten wanneer hij voldoet aan het zogeheten urencriterium. Aan het urencriterium is voldaan als:
- de zzp'er ten minste 1225 uur per jaar aan de onderneming besteedt; en
- van alle tijd die de zzp'er werkt meer dan de helft van de werktijd aan de onderneming wordt gewijd. Deze voorwaarde geldt niet voor de eerste vijf jaar van de onderneming (starters).

Tip
Voldoen aan het urencriterium is erg belangrijk om belastingvoordelen te krijgen. Hou een urenadministatie bij om dit desgevraagd aan de belastinginspecteur te kunnen aantonen.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor alle ondernemers die aan het urencriterium voldoen. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst (zie onderstaande tabel). De zelfstandigenaftrek is in 2008 bij een winst (alle bedragen in euro's):

Gelijk of meer dan Maar minder dan Zelfstandigenaftrek
- 13.465 9.096
13.465 15.620 8.456
15.620 17.775 7.820
17.775 50.895 6.968
50.895 53.050 6.361
53.050 55.210 5.688
55.310 57.360 5.020
57.360 - 4.412

Andere voordelen
De Belastingdienst biedt zzp'ers naast de zelfstandigenaftrek onder meer de volgende fiscale faciliteiten:
- Startersaftrek: een extra aftrekbedrag bovenop de reguliere zelfstandigenaftrek van 2035 euro.
- MKB-winstvrijstelling: een belastingvrijstelling van 10 procent van de winst nadat de zelfstandigenaftrek, de S&O-aftrek (zie hieronder), de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek al op de winst in mindering zijn gebracht.
- Investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).
- Fiscale stimulering van Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O): voor zzp'ers die aan het urencriterium voldoen en persoonlijk minstens 500 uur per jaar aan 'speur- en ontwikkelingswerk' besteden geldt de aftrek speur- en ontwikkelingswerk. Voor 2008 bedraagt de op de winst in mindering te brengen aftrek S&O 11.608 euro. Voor de eerste drie jaar hebben startende speurneuzen recht op een extra S&O aftrek, de S&O-startersaftrek. Voor 2008 is dat 5719 euro.

Bron: Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel door mw. C.W.P. Wapperom en mr. J.G.S. Warmerdam, Uitgeverij Kluwer, 2008