U kunt zelf een schenking krijgen, of een schenking doen aan iemand anders. In beide gevallen moet u rekening houden met bepaalde regels. Bij grote schenkingen moet degene die het geschenk ontvangt vaak schenkingsrecht betalen.

U betaalt alleen schenkingsrecht als de schenker op het moment van de schenking in Nederland woont. In bijzondere gevallen kan ook belasting worden geheven als de schenker op het moment van de schenking buiten Nederland woonde. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij een in Nederland gelegen onroerende zaak schenkt.

Voor het schenkingsrecht woont de schenker ook in Nederland als hij:
- een Nederlander is die nog geen 10 jaar buiten Nederland woont;
- een buitenlander is die in Nederland woonde en nog geen vol jaar uit Nederland weg is.

In deze special wordt ingegaan op de volgende fiscale aspecten van schenkingen:

Schenken in de ogen van de Belastingdienst
Schenkingsvrijstellingen
Nieuwe vrijstellingen schenkingsrecht
Tarieven schenkingsrecht
Juiste manier van schenken
Uitsluitingsclausule
Aangifte schenkingsrecht
Besparing successierecht met schenkingen
Schenking van onroerende zaken
Natuurlijke verbintenis is geen schenking
Schenkingsrecht bij bedrijfsopvolging
Schenking en inkomstenbelasting

De special behandelt slechts de hoofdlijnen van het schenkingsrecht. Neemt u contact op met uw belastingadviseur of notaris als u van plan bent grotere of gecompliceerde schenkingen (bijvoorbeeld van onroerend goed of van ondernemingsvermogen) te doen.