Werk en ziekte

Ziekteverzuim van werknemers krijgt de laatste jaren veel aandacht. Niet alleen heeft de overheid een grotere (financiële) verantwoordelijkheid bij de werkgever neergelegd, ook van de werknemer wordt meer verwacht. In deze special een overzicht van de belangrijkste regels.

De laatste jaren is de aanpak van verzuim flink verbeterd, niet in de laatste plaats door de verplichtingen die de overheid heeft opgelegd. Werkgevers zijn verantwoordelijk gesteld voor de doorbetaling van het loon van hun werknemers, gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Op die manier worden zij gestimuleerd er alles aan te doen om de werknemer weer aan de slag te krijgen.

Aan de andere kant moet de zieke werknemer ook meewerken; anders kan hij het recht op loondoorbetaling of later een arbeidsongeschiktheidsuitkering verspelen. In deze special behandelen we de belangrijkste regels in verband met langdurig ziekteverzuim. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Het inkomen bij ziekte
- De Ziektewetuitkering
- Regels voor de werknemer
- Verplichtingen werkgever
- Het eerste ziektejaar
- Twee jaar ziek: aanvraag van de WIA-uitkering
- Re-integratie
- De re-integratiedocumenten
- Sancties voor werkgever en werknemer
- Subsidies voor de werkgever
- Interessante links

Tot slot wijzen wij u erop dat wij in deze special slechts de hoofdlijnen van de betreffende onderwerpen hebben besproken. De regelgeving omtrent ziekte en reïntegratie is omvangrijk. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw arbodienst of UWV.

Tip de redactie