Het tweede jaar ziek: aanvraag WIA-uitkering

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) regelt de verplichtingen van werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren van de werknemer. In het tweede ziektejaar blijft, net als in het eerste ziektejaar, gelden dat beiden zich inspannen voor de reïntegratie van de werknemer.

Hebben de inspanningen geen effect gehad, en blijft de werknemer ziek, dan draait het einde van het tweede ziektejaar vooral om de aanvraag van de WIA-uitkering .

Deze aanvraag moet bij het UWV plaatsvinden.

Week 87: WIA-uitkering
De werkgever ontvangt een brief van het UWV, omdat zijn werknemer mogelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering) kan krijgen. In deze brief staat beschreven wat er van de werkgever wordt verwacht.

Ook de werknemer krijgt van UWV informatie over de WIA en een aanvraagformulier. Als de werknemer nog niet hersteld is, kan hij de WIA-aanvraag nu indienen. Hij moet dan ook een re-integratieverslag bij het UWV indienen.

Week 91: deadline aanvraag
Vóór de dag dat de werknemer 91 weken ziek is, moet de WIA-uitkering zijn aangevraagd. Zodra UWV de aanvraag voor een WIA-uitkering heeft ontvangen, wordt gekeken of de werknemer en de werkgever genoeg aan de reïntegratie hebben gedaan.

Als dat het geval is, wordt de werknemer daarna uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Binnen enkele weken krijgt hij van UWV bericht over de uitkering. In deze beslissing staat of de werknemer een uitkering krijgt.

Week 104: start WIA-uitkering
De WIA-uitkering start.

Verlengen loondoorbetalingsperiode
Werkgever en werknemer kunnen er ook voor kiezen te wachten met de WIA-aanvraag en de loondoorbetalingsperiode te verlengen. Zo hebben zij extra tijd om te werken aan de re-integratie of om een andere oplossing te zoeken binnen het bedrijf of bij een andere werkgever. UWV kan de verlenging ook als sanctie opleggen.

Tip de redactie