Regels voor de werknemer

De werkgever is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en reïntegratie van zijn werknemers. Hij mag daarom ook voorschriften opstellen, waaraan de werknemer zich moet houden.

Ook het UWV verlangt van de werknemer dat hij zijn best doet om zo snel mogelijk passend werk te vinden en dat hij actief aan zijn herstel werkt. Wil de werknemer niet meewerken aan zijn reïntegratie, dan loopt hij het risico op een sanctie.

Zodra de werknemer zich ziek heeft gemeld, moet hij zich houden aan een aantal verplichtingen. De belangrijkste regel is eigenlijk dat de werknemer er alles aan doet om zo snel mogelijk te herstellen en weer aan het werk te gaan. Dat kan ook betekenen dat hij tijdelijk ander (passend) werk doet.

Controle
De werkgever moet controleren hoe het met de zieke werknemer gaat. Daarvoor mag hij voorschriften opstellen. Die regels moeten wel redelijk zijn. Voorbeelden van redelijke voorschriften zijn:
- regels over de ziekmelding (waar, hoe en wanneer);
- regels voor de controle door een arbo- of bedrijfsarts;
- van de werknemer verlangen dat hij openheid geeft aan een arbo- of bedrijfsarts;
- van de werknemer verlangen dat hij op bepaalde tijden thuis is voor controle;
- van de werknemer verlangen dat hij aangeeft welk werk hij nog kan verrichten.

De werkgever mag niet aan zijn werknemer vragen wat er precies aan de hand is, of dat hij voortdurend thuisblijft voor controles.

Passend werk
Eigenlijk is passend werk is al het werk dat de werknemer nog kan doen. Dan kan het gaan om een aanpassing van het eigen werk of om ander werk. De werkgever moet ervoor zorgen dat passend werk beschikbaar is. Lukt dat niet binnen het eigen bedrijf, dan moet hij kijken of er bij een andere werkgever iets beschikbaar is. De arbodienst of bedrijfsarts kan daarbij adviseren.

Het UWV geeft aan dat de werkgever in de volgende gevallen passend werk moet aanbieden:
- de werknemer kan zijn oude werk nog wel doen, maar minder snel of alleen met hulpmiddelen. De werkgever moet de huidige functie aanpassen;
- de werknemer kan zijn oude werk helemaal niet meer doen, maar ander werk in het bedrijf is nog wel geschikt. De werkgever moet dan voor een nieuwe functie zorgen;
- de werkgever kan binnen de organisatie geen werk vinden dat de werknemer nog kan doen, maar wel bij andere bedrijven. De werkgever moet dan helpen bij het vinden van een nieuwe functie bij een andere werkgever.

Als de werknemer vindt dat het werk voor niet passend voor hem is, kan hij het beste een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Tip de redactie