Verplichtingen werkgever

Is een werknemer langdurig ziek, dan moet de werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen. Die verplichtingen zijn in de wet opgenomen.

De overheid wil er op deze manier voor zorgen dat de werkgever er alles aan doet om langdurig ziekteverzuim van werknemers te voorkomen, en dat zij uiteindelijk een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Allereerst moet de werkgever het loon van de zieke werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren doorbetalen .

Daarnaast moet hij zorgen voor fatsoenlijke verzuimbegeleiding en de reïntegratie van een zieke werknemer in zijn eerste twee ziektejaren. Hij moet deze taken uitbesteden aan een arbodeskundige, bijvoorbeeld een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts.

Controle
De werkgever is ook verantwoordelijk voor de controle van zijn zieke werknemers.

NUwerk

Tip de redactie